patronat medialny

TVP SZCZECIN POLSKIE RADIO SZCZECIN KURIER SZCZECIŃSKI


"Pamiętajcie o ogrodach"
VII Plenerowa Wystawa Florystyczna
Temat: Uwikłanie linii prostej w nieuchwytno¶ć widnokręgu
16 - 17 maja 2015r., plac Mickiewicza w SzczecinieWidzialne, a niedotykalne – linia i widnokr±g – dwa byty, których istnienie uznajemy jedynie na podstawie wrażenia optycznego. Dziel± i ł±cz± – niebo z ziemi±, rzecz z rzecz±, ideę z ide±, zwi±zki i brak zwi±zków między nimi – nie będ±c rzeczami. Ulokowane poza układami, wywieraj± na owe układy niew±tpliwy wpływ. Same stanowi± elementy bardziej ogólnych układów – także materialnych – nie przynależ±c do żadnego gatunku materii. Jedno bywa drugim - i odwrotnie, przy czym widnokr±g nie występuje w naturze – istnieje tylko poprzez człowieka i jego patrzenie: tyle jest widnokręgów, ile spojrzeń. Również linia – w tym także prosta - jest abstrakcj± wydedukowan± rozumem. Widać jednak, że człowiek nie mógł się bez nich obej¶ć, skoro s±.

Zapraszamy na VII Plenerow± Wystawę Florystyczn±
Pamiętajcie o ogrodach – Uwikłanie linii prostej w nieuchwytno¶ć widnokręgu
Szczecin, plac Mickiewicza, 16 – 17 maja 2015


mecenat

FLOATING GARDEN

partnerzy


ZWIK
MULTIKWIAT

© FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski