patronat medialny

TVP SZCZECIN POLSKIE RADIO SZCZECIN KURIER SZCZECIŃSKI


"Pamiętajcie o ogrodach"
VIII Plenerowa Wystawa Florystyczna
Temat: Nieugięci marzyciele poruszeni układem mechanicznie doskonałym
14 - 15 MAJA 2016r., plac Mickiewicza w SzczecinieWedług źródeł domniemanych, aczkolwiek całkiem wiarygodnych, najstarsze wzmianki dotyczące teorii mówiącej o kwiatach jako bytach mechanicznie doskonałych pochodzą z XIII wieku. To niejaki Florian z Chabaziów dokonał emocjonalno-intelektualnej analizy, wedle której roślina, z całą swą budową, zwłaszcza z jej genius generatywnym, jest tym bytem - z wszystkich bytów istniejących i wyobrażonych – który mechanicznie jest najbardziej doskonały. Każdy element budowy zewnętrznej; każdy zachodzący pomiędzy poszczególnymi elementami proces; każdy skutek każdego z tych procesów stanowią o doskonałości mechanicznej kwiatów. Egzegezą tejże teorii niektórzy badacze tłumaczą między innymi siedemnastowieczną holenderską psychozę tulipanową.
Idea owa była tyleż atrakcyjna, co nietrwała. Odkryta przypadkowo i przypomniana ponownie w XIX wieku przez Erica de Gloriozę wpłynęła na powstanie tajemniczego bractwa nieugiętych marzycieli, którzy to usiłowali stworzyć wizualizację uniwersum na wzór i podobieństwa kwiatu, w którym to odpowiednie jego elementy budowy miały odpowiadać fizyczności, metafizyce, estetyce i florystyce, jako królowej nauk.
Stanowisko to wywołało niesamowite rozchwianie w świecie ówczesnej nauki, polityki, religii a nawet alchemii. Niestety, tak jak nie udało się metodą laboratoryjną uzyskać transmutacji ołowiu w złoto czy wyekstrahować eliksiru młodości, tak samo nie powiodły się próby dowiedzenia istnienia kwietnej kosmogonii i kosmologii. Jednakże skądinąd wiadomo, że tu i ówdzie można spotkać tajne zgromadzenia nieugiętych marzycieli, którzy potrafiliby, gdyby...

Zapraszamy Państwa na VIII Plenerową Wystawę Florystyczną „Pamiętajcie o ogrodach” Szczecin, plac Mickiewicza, 14 – 15 maja 2016mecenat

FLOATING GARDEN

partnerzy


ZWIK
MULTIKWIAT
MULTIKWIAT

© FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski